Over JCI Zeeuwsch-Vlaanderen

JCI Zeeuws-Vlaanderen is één van de meest spraakmakende kamers van Nederland. In 2021 viert de kamer alweer haar vijftigste verjaardag. Een prachtige reden om een Nationaal Congres te vieren, dit keer zelfs twee voor de prijs van één.

JK (JCI) Zeeuwsch-Vlaanderen organiseert al meer dan 25 jaar het grootste B2B-event van Zeeuws-Vlaanderen. De kamer telt 28 actieve leden en 17 senatoren die hun vertrou­wen en medewerking aan dit event hebben toegezegd.

JCI is gebaseerd op vier pijlers: Business, Community, Internationaal en Trainingen. Op elk van die gebieden kunnen leden zich ontwikkelen. JCI Nederland, voorheen Junior Kamer, is een netwerk voor ondernemende mensen tot 40 jaar. JCI is een netwerkorganisatie voor persoonlijke ontwikkeling voor ondernemende mensen. Ook kun je leren business te doen en een netwerk op te bouwen of projecten op te zetten voor goede doelen. Het bezoeken en organiseren van internationale congressen is een andere manier om je te ontwikkelen. Je kan trainingen volgen of een opleiding te volgen om zelf trainer te worden om vervolgens binnen JCI trainingen te gaan geven. De mogelijkheden zijn groot. De overkoepelende factor is 'fun', want het blijft een vrijetijdsbesteding en dat moet natuurlijk wel leuk blijven! JCI is een internationale organisatie met meer dan 200.000 leden in 110 landen. Over heel Nederland verspreid zijn er 100 kamers met in totaal 2.500 leden. De organisatie is niet politiek gebonden.

Jaarlijks organiseert JCI Zeeuws-Vlaanderen hét grootste zakelijk event van Zeeuws-Vlaanderen met als doelstelling het delen van kennis en het stimuleren van ontwikkeling. Nieuwe inzichten en verfrissende ideeën, die zorgen voor inspiratie, motivatie en energie.

Dit jaar willen we het grootser aanpakken door het NC2021 te organiseren voor zowel JCI België als JCI Nederland. Daarnaast vindt ons bekendste en grootste B2B netwerkevent plaats, gekoppeld aan het CVA en het 50-jarige bestaan van JCI Zeeuws-Vlaanderen.